طرح غدیر از سال 1387 و با هدف آبرسانی و رفع نیاز شهرهای مرکزی و جنوب غرب استان که شامل 25 شهر و 1500 روستا می شوند با بودجه ی 13000 میلیارد ریال و به کارفرمایی سازمان آب و برق خوزستان آغاز گردید. شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان نیز در سال 94 و عنوان یکی از شرکت های تابع سازمان آب و برق خوزستان  تاسیس و پس از تکمیل فاز و اول و دوم طرح عهده‌دار بهره‌برداری از این طرح گردید. نیروهای این شرکت با تلاش شبانه‌روزی عهده‌دار بهره¬برداری، نگهداری و تعمیرات این تاسیسات می‌باشند تا ارسال آب، این مایع حیاتی لحظه‌ای قطع و موجب ایجاد مشکل برای مردم عزیز استان نگردد.