افتتاح طرح های آب رسانی غدیر به هفت شهر استان با حضور ریاست محترم جمهوری

با حضور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی طرح آبرسانی به هفت شهر به بهره برداری رسید.

با تامین و انتقال آب از طریق خطوط احداث شده ضمن افزایش فشار در شبکه ، آب هفت شهر شامل سوسنگرد، هویزه، بستان، ابوحمیظه، حمیدیه، رفیع و کوت سیدنعیم از آب شرب سالم مطلوب بهره مند می شوند.

با افتتاح این پروژه، مناطق زیرپوشش طرح آبرسانی غدیر در شرق و غرب اهواز به حدود ۸۵ درصد خواهد رسید و بخشی از مشکلات کمبود آب شربِ با کیفیت برطرف خواهد شد.

در جریان احداث پروژه غدیر، طرح آبرسانی به تصفیه خانه شماره یک اهواز نیز با ظرفیت روزانه ۱۳۰ هزار مترمکعب تکمیل شده است