مدیریت  حراست سازمان به اتفاق رئیس اداره هماهنگی حراستهای سازمان از ایستگاههای پمپاژ شهدای فتح المبین( ام الدبس) شهدای هویزه ( قیصریه) و دارخوین شادگان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان در این بازدید دو روزه مدیر حراست این شرکت سید محمد موسوی از اهم فعالیتها و خدمات صورت گرفته در خصوص امنیت و صیانت از تاسیسات و نقش کارکنان حراست و حریم بانی در پایداری امر آبرسانی  گزارشی ارایه نمود

وی در این گزارش از موفقیت بدست آمده در سه سال اخیر اعم از شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز و حفاظت از حریم خطوط و تاسیسات  خبر داد.

حسین خادم مدیر حراست و امور محرمانه سازمان در ادامه، ضمن بازدید از اراضی و منازل سازمانی در شهر دارخوین  بر بالا بردن ضریب حفاظتی از تاسیسات و استفاده از سیستم های حفاظت هوشمند و پایش تصویری تاکیدنمود.

مدیریت حراست سازمان آب و برق خوزستان در  پایان این بازدید از تلاشهای شبانه روزی کارکنان شرکت آب غدیر خوزستان تقدیر و تشکر نمود.

گفتنی است  شرکت آب غدیر خوزستان با بهره برداری از سه ایستگاه پمپاژ آب در مناطق ام الدبس(شهدای فتح المبین) ، قیصریه(شهدای هویزه) و دارخوین، وظیفه آبرسانی به کلانشهر اهواز و شهرهای دشت آزادگان، آبادان، خرمشهر، دارخوین، شادگان، و روستاهای مسیر را بر عهده دارد.