اولین سمینار آنلاین ملی مدیریت بحران کرونا با محوریت ورزش در خدمت سلامت با همکاری وزارت نیرو و فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در دو بخش ارائه مقالات و درس آموخته برگزار میگردد و به مقالات برتر جوایز نفیس اهدا میگردد

برای شرکت کنندگان در این همایش نیز، گواهینامه مورد تایید وزارت علوم، نحقیقات و فناوری صادر خواهد شد

محورهای مقالات شامل 10 بند و در پوستر فوق قابل رویت میباشد