به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان آقای جمال ویسی از تعمیر خط آسیب دیده در مسیر دارخوین به شادگان خبر داد.

 سرپرست آبرسانی دار خوین گفت: طی گزارش ارسالی روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه  در خصوص ترکیدگی خط لوله ی چهل اینچ در کیلومتر 15 دارخوین  به شادگان ،با هماهنگی در اسرع وقت نیروهای عملیاتی و تعمیرات خط در منطقه ی محل حادثه حضور پیدا کردند.

 وی در ادامه افزود با توجه به گرمای طاقت فرسا در منطقه در ماه مبارک رمضان نیروهای عملیاتی پس از 20 ساعت کار شبانه روزی و مداوم با تخلیه ی اب لوله ی چهل اینچ به طول بیست کیلومتر و جوشکاری  و تعمییر لوله ی اسیب دیده، موفق به تعمیر خط آسیب دیده شدند تا لحظه یی آب آشامیدنی مردم منطقه در این ماه مبارک قطع نشود .

لازم به بذکر است درطول مدت تعمیر این خط با برنامه ریزی انجام شده  آب ارسالی به شهر شادگان و روستاهای اطراف لحظه ای قطع نشد.