به گزارش روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان در این برهه از زمان که امکان برگزاری مسابقات ورزشی به صورت حضوری میسر نبوده ، مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان مهندس شهاب یگانه  ومجموعه این شرکت اقدام به حمایت از برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی کارگری، بصورت مجازی در صنعت آب و برق نمودند که مورد تقدیر مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیئت ورزشی کارگری استان خوزستان قرار گرفتند.

شایان ذکر است که به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه مسابقات و رویدادهای ورزشی کارگری برای اولین بار در کشور در استان خوزستان و به صورت آنلاین و مجازی برگزار شد.