به گزارش روابط عمومی شرکت آب غدیر خوزستان، مهندس اسلامی معاونت بهره برداری این شرکت گفت: به منظور پایداری و تداوم آبرسانی به کلانشهر اهواز، شهرهای دشت ازادگان، آبادان و خرمشهر عملیات سرویس تجهیزات فنی مطابق برنامه از پیش تعیین شده در تاسیسات ایستگاه پمپاژ ام الدبس انجام گردید

وی افزود این عملیات در روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 ،  دو جبهه کاری و به منظور سرویس ترانسفورماتور اصلی و تابلوهای راه انداز الکتروپمپ در کمترین زمان ممکن به صورت منسجم توسط نیروهای عملیاتی مستقر در ایستگاه انجام گردید.