به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان، آقای مهبد کرمی فرزند همکار در مسابقات تنیس روی میز جام رمضان یادواره ورزشکار و همکار فقید بهرام دنیوی زاده که در خردادماه برگزار گردید توانست مقام اول این مسابقات را به دست آورند. روابط عمومی آب غدیر خوزستان کسب این مقام ارزشمند را به همکار و مادر گرامی ایشان خانم رزاقی تبریک می گوید.