سومین جلسه کارگروه پدافند غیر عامل در تاسیسات دارخوین