• شماره های تماس:
    06133837550 :: 06133837551 :: 06133837361

  • آدرس:
    اهواز، خیابان لشکر، انتهای کوچه شهید فرید نیا

  • ایمیل:
    info@ghadirkhz.ir
اطلاعات تماس
  • آدرس: اهواز، خیابان لشکر، انتهای کوچه شهید فرید نیا
  • شماره تماس: 06133837550 :: 06133837551 :: 06133837361
دریافت خبرنامه