به سایت شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان خوش آمدید.

جلوگیری از 37 مورد برداشت غیر مجاز آب در طول مسیر خطوط انتقال شرکت آب غدیر خوزستان

جلوگیری از 37 مورد برداشت غیر مجاز آب در طول مسیر خطوط انتقال شرکت آب غدیر خوزستان

مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان گفت: در چند ماه گذشته از تعداد 37 مورد برداشت غیر مجاز اب در طول مسیر خطوط انتقال این شرکت جلوگیری شده است.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان شهاب یگانه گفت: برداشت های غیر مجاز غالبا بصورت شکستگی خطوط انتقال و یا تخریب شیرهای هوا و هدایت آب به سمت زمینهای کشاورزی بوده است .

یگانه با اشاره به تنش آبی و خشکسالی امسال، جلوگیری از هرگونه انشعاب و یا برداشت غیر مجاز و نیز ترمیم شکستگی خطوط انتقال را از مهمترین سیاست های کاری این شرکت دانست و گفت: با دستور معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، اجازه برداشت غیر مجاز و سو استفاده و هدر رفت آب داده نخواهد شد و اداره حریم بانی این شرکت علیرغم تعارضات مستمر به طور دائم مسیرهای خطوط انتقال را رصد می کند .

مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان بیان کرد: آب ارسالی، جهت مصارف شرب مشترکین شهری و روستایی است که انشعابات غیر مجاز، ضمن اینکه خسارات متعدد به شبکه ها و خطوط انتقال وارد می کنند در کیفیت و کمیت آب شرب سایر مشترکین شهری و روستایی نیز تاثیرگذارند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.